Sailfleet Yelkenli Kiralama | Fethiye, Göcek ve Marmariste Yelkenli Tekne Kiralama

Yat işletme koşulları

1. Mal sahibi ile Sailfleet yukarıda özellikleri belirtilen Yat'ın işletilmesi hususunda anlaşmışlardır. Yat işletme sözleşmesi …………………………… tarihinde başlar ……………………………… Tarihinde biter. Bu sözleşme mucbir sebepler oluşmadıkça ilk yılda sonlandırılamaz. Sözleşmenin bitimi hususunda yazılı bildirim yapılmadığı müddetçe sözleşme otomatik olarak 1'er yıl uzar. İlk yıldan sonraki dönemler için Mal sahibi sözleşme feshini en az 6 ay öncesinde bildirmek zorundadır.
 
2. MAL SAHİBİ işbu belgeyle, SAILFLEET İŞLETİCİSİNİN kendi yegâne takdirinde talip edeceği üzere SAILFLEET'in yatı kamuya taşere edebileceğini, devren kiraya verebileceğini veya kiralayabileceğini kabul eder.
Aksi işbu sözleşmede ana hatlarıyla belirtilmediği sürece
·         MAL SAHİBİ, SAILFLEET tarafından yatın kiralanması dolayısıyla SAILFLEET'ten veya diğer bir şahıstan ödeme almaz, istemez veya talep etmez.
·         MAL SAHİBİ teknenin kiraya verilmesi hususunda SAILFLEET’i engellemez, sınırlamaz veya SAILFLEET'e müdahale etmez.
·         MAL SAHİBİ teknenin kiraya veriliş koşullarını (kira bedeli, kiralama süresi, kiralama bölgesi, acenta /broker komisyon bedeli)  belirleme yetkisini Sailfleet’e vermiştir.
·         SAILFLEET, tanıtım ve reklem amacı ile yapmış olduğu organizasyonlarda tekneleri herhangi bir bedel ödemeksizin kullanabilir.
·         SAILFLEET, MAL SAHİBİNİN yatının kiralanması için münhasır aracıdır.
·         MAL SAHİBİ, bu sözleşmenin süresi boyunca herhangi bir aracı veya şirket kullanamaz ve SAILFLEET tarafından yayınlanan fiyat listesini, indirimleri ve acebta/broker komisyonlarını kabul eder.
·         Tüm rezervasyonlar, Merkezi Yer Ayırtma Sistemi vasıtasıyla SAILFLET'e yönlendirilecek ve gelirler Sailfleet tarafından muhasebeleştirilecektir.
·         Yat'ın kiralama sahası ve bağlı olacağı marina Sailfleet tarafından belirlenecektir.
3. MAL SAHİBİ, yatın sorunsuz ve güvenli olarak çalışması için SAILFLEET'in tam ve eksiksiz yetkiye sahip olduğunu ve aşağıda belirtilen masrafların kendisine ait olduğunu kabul eder.
Mal sahibine ait olan masraflar;
·         Yatın her türlü marina masrafları.
·         Yatın yıllık bakım, tutum, boya ve tershane masrafları,
·         Yıpranmadan kaynaklanan malzeme değişimi,
·         Sigorta kapsamında mecburi olan Araç takip sistemi için oluşacak masraflar
Yıpranmadan kaynaklanan veya beklenmeyen arızaların onarım ve yedek parça masrafları,( Bu gibi tamirler, bakım veya donanım değişimi için MAL SAHİBİ, faturaların kopyalarını talep edebilir ve yıllık olarak yatın durumunun kontrol edilmesi için kendi uzmanını veya marina araştırmacısını gönderebilir. Bu gibi bir araştırma veya teftiş için SAILFLEET ile birlikte planlama yapılmalıdır ve masrafı mal sahibine ait olmak üzere yatın elverişliliğine tabi olmalıdır.)
·         Yatın yıllık kiralama lisansları ve tekneye ait bayrak devleti masrafları,
·         Yatın yıllık sigorta bedeli,
·         Yatın reklam, broşür ve merkezi yer ayırma sistemine üyelik masrafları,
·         Teknik servis aylık bedeli :/ 40 feet e kadar 60€ /41-50 feet arası 75€/ 50 feet üstü ve katamaranlar 90€/ 
 4.  MAL SAHİBİ,   SAILFLEET tarafından istenebilecek olan tüm yasal ve idari görevleri uygulamayı ve kiralama ve yatın yönetim işlemi ve yapıcı ile tüm garanti konularında MAL SAHİBİ'nin temsil edilmesi işleminin uygulanması ile ilgili gerekli tüm görevleri uygulamak için veya kiralama işini sürdürmek için gerekebilecek olan tüm yerel idari işlerde MAL SAHİBİ'ni temsil etmek için SAILFLEET’e bir vekâletname vermeyi kabul eder.
 
5. Yatın MAL SAHİBİ tarafından kullanımı.
MAL SAHİBİ, Yatın 3. şahıslar tarafından kiralanmadığı tarihlerde Yatı kullanabilir. Bunun haricinde teknenin uygun olması kaydıyla 4 hafta rezervasyon yapabilir. Bu şarlar tekne sahibi ve 1.derece yakınları için geçerlidir. Bu kullanım sırasında oluşan zorunlu giderler (Transit log, yakıt, ilave liman masrafları vb ) mal sahibine aittir.
Kendi teknesinin kirada olması halinde, tekne sahibine eş değer tekne verilecektir, Kira gelirleri karşılklı olarar mahsub edilecektir.
 
6. SAILFLEET,  Mal sahibinin menfaatlerini kollamak ve kazanımlarını artırmak adına kaynaklarını ve pazarlama imkanlarını geliştirecektir.
 
7. SAILFLEET,  Gerekli gördüğü hallerde dünya çapındaki network ağları ve rezervasyon sistemlerini kullanarak teknelerin kiralanmasını sağlar.
 
8. SAILFLEET, Yatın kiralanması için yatın bakımlarını, gerekli tamiratlarını ve marinada güvenli olarak tutulmasını sağlayacaktır.
 
9. SAILFLEET,  Tekne tesliminde imza altına alınan envanter mutabakındaki maddelerden sorumludur, Teknenin mal sahibine geri tesliminde bu maddelerin yıpranma ve aşınma durumları dikkate alınacaktır.
 
10. (MUHASEBE) Yatların kiraya verilmesi sonucunda elde edilen gelirler ilgili taraflar arasında, aşağıdaki formule göre yapılacaktır.
 
·         Liste fiyatı
-          Varsa indirimler ( Erken rezervasyon, uzun süreli kiralama, ikinci kez kiralama gibi)  
-          Broker komisyonu ( %0 ila % 20 arası değişkenlik göstermektedir)
-          Sailfleet işletme payı ( % 30’dur. Teknenin özelliklerine ve değerine göre değişkendir)
·         = Mal sahibinin payı
 
Örnek Hesaplama:
 
Liste Fiyatı                                                                           3000 Euro
Erken Rezervasyon İndirimi % 7                                      - 210 Euro
                                                                                              2790 Euro
Broker Komisyonu % 20                                                   - 558 Euro
                                                                                              2232 Euro
Sailfleet İşletme ücreti % 30                                            -669.6 Euro
Mal Sahibi Payı                                                                   1562.4 Euro
 
Yat temizliği ve müşterilerden tahsil edilen ekstralar, bu sözleşmenin konusu değildir ve bunun için tahsil edilen para, SAILFLEET'e aittir.
 
11. SAILFLEET, ödemeleri mal sahibine sezon sonu yapılacaktır. (Sezon sonu 30 Kasım dır) 
 
12. SİGORTA: MAL SAHIBI, Yatı ticari (Bareboat) kullanıma uygun olarak sigorta ettirecektir. Bahsi geçen sigorta poliçesi aşağıdaki koşulları kapsamalıdır.
 
v  Kötü hava koşullarına,
v  Emniyeti suiistimal ve Hırsızlık, Korsanlık
v  Yangın, yıldırım infilak
v  Denizle ilgili risklerden kaynaklı kayıp ve hasarlar, çatışma ve çarpmalar
v  Kaza sonucu teknenin batması.
 SAILFLEET, Her ne sebepten olursa olsun, teknenin uğradığı zarar ve ziyanlardan sorumlu tutulamaz. (Hırsızlık, Müşterinin kötü niyetli davranışları, Kriminal suçlara iştirakı ve suçları işlemesi,)
 
Yatı kiralayan 3. şahıslar olası hasarlardan tekne sigorta bedelinin % 1 'ne karşılık gelen meblağla sorumludurlar. Hasarın diğer kısmı sigorta tarafından karşılanmaktadır. Durumun böyle olmasına rağmen herhangi bir hasar sonucunda sigortanın karşılamadığı masraflar Mal Sahibine ait olacaktır.
 
13. SÖZLEŞMENİN YENİDEN MÜZAKERE EDİLMESİ: MAL SAHİBİ'nin yatı sözleşme altında tutmaya devam etmek istemesi ve SAILFLEET'in bu husus ile ilgili olarak mutabık kalması durumunda bu sözleşmenin feshedilmesinden sonra SAILFLEET ve MAL SAHİBİ işbu sözleşmeyi yeniden müzakere edebilirler.
 
14. GÖREVLENDİRME: SAILFLEET, Fethiye dışında bir yerde Şube açabilir ve tekneleri bu şubelere taşıyabilir.
 
15. KAYIT ve BELGELENDİRME: MAL SAHİBİ, Tekneye ait geçerli ruhsatnameyi ve sahiplik belgesini temin etmekten sorumludur ve bunlardan dolayı oluşacak masrafları öder. Bu masraflar SAILFLEET tarafından ödenirse, yıllık bazda MAL Sahibinin masraflarının bir kısmı olarak ibraz edilecektir.
 
16. YÜKÜMLÜLÜĞÜN YERİNE GETİRİLMEMESİ: İşbu sözleşmeyle ilgili olarak doğan tüm ihtilaf veya iddia ya da bunun bir ihlali, TÜRKİYE kanunlarıyla bağlantılı olarak tahkim tarafından çözüme kavuşturulur. Taraflar arasında bir ihtilaf ortaya çıkması ve farklılıkların uzlaştırılması kabiliyetinde başarısızlığa uğranılması durumunda ihtilafın çözümlenmesi için her iki taraf arasında kabul edileceği üzere bir denizcilik uzmanı seçilebilir. Başarılı bir tahkimin gerçekleştirilememesi üzerine TÜRKİYE mahkemeleri, hükmeden merci olacaktır. Davayı kazanan taraf, makul avukatlık ücretleri ve masraflarına hak kazanır.
 
20. FESİH: Taraflardan her biri, bu sözleşmenin hükümleri ve yükümlülüklerinin diğer bir taraf dolayısıyla ihlal edilmesi durumunda hiçbir etkisi kalmayan resmi bir yazılı bildirim ile 60 gün içinde bu sözleşmeyi feshedebilir. Ancak kaybeden taraf, karşılaşılan veya bu feshin bir etkisi olarak ortaya çıkan tüm gelir kayıpları, zararlar ve faizlerden sorumludur ve neden olunan zararların tam olarak telafi edilmesinde bir cezanın diğer tarafa ödenmesinden sorumludur.
 
21. MAL SAHİBİ, herhangi bir kısıtlama olmadan bu sözleşmenin tüm hükümlerini kabul eder ve tüm bu hükümleri anlayıp tanıdığına ilişkin olarak kendi imzasını tasdik ettirir.